Pazarlamaya İlişkin Açık Rıza Metni

Premium Motorlu Araçlar Ltd.Şti.

Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

 

Değerli Katılımcı;

 

Müşterilere yönelik tanıtım aktiviteleri  sırasında paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10.maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında toplanması, işlenmesi, aktarılması ve bunlara ilişkin yasal haklarınız hususunda bilgilendirmeniz amacıyla veri sorumlusu sıfatıyla Premium Motorlu Araçlar Ltd.Şti. sizlere işbu aydınlatma metnini sunmaktadır.

 

İşleme Amaçları ve İşlemenin Hukuki Sebepleri:

 

Şirketimize sağlayacağınız İletişim, Kimlik verileriniz aşağıda belirtilen hukuki nedenlerle ve belirtilen amaçlar dahilinde kullanılmaktadır.

 

İşlenen Kişisel Verileriniz:

 

İletişim: Cep telefonu, e-posta adresi (Kişisel)

Kimlik: Ad, Soyad

 

Kişisel Verilerinizin Elde Edilme ve Saklama Yöntemleri:

 

Kişisel verileriniz bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla katılımcılardan alınmakta ve Fiziki saklama ortamlarında saklanmaktadır.

 

Kişisel Verilerinizin İşleme Amaçları:

 

Toplanan kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunununda belirtilen Veri sorumlusunun meşru menfaatleri için zorunlu olması (KVKK 5/2.f.fıkra) hukuki şartlarına dayanarak, Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi amaçlarıyla işlenebilmektedir.

 

Kişisel Verileriniz Aktarımı:

 

Katılımcı olarak Müşterilere yönelik tanıtım aktiviteleri sırasında şirketimize sağladığınız kişisel verileriniz üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır.

 

Veri Sahibi Olarak KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız:

 

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili olarak KVKK’nın 11.maddesinde yer alan haklarınız şunlardır:

 

 1. a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 1. d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 2. e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 3. f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 4. g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,

 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, https://premiummotosiklet.com internet adresinde yer alan Kişisel Veri Sahipleri Tarafından Veri Sorumlusuna Yapılacak Başvurulara İlişkin Formu kullanarak, premiummotorluaraclar@hs01.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresine veya dilekçe yoluyla Muratpaşa Mah. Uluyol Cad. No:31-A Bayrampaşa -İstanbul adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.

Premium Motorlu Araçlar Ltd.Şti., talebin niteliğine göre talebiniz ulaşmasından sonra en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

 

Premium Motorlu Araçlar Ltd.Şti. iletişim bilgileri:

 

Veri sorumlusu: Premium Motorlu Araçlar Ltd.Şti.

 

Telefon numarası: +902125354027

 

KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) adresi: premiummotorluaraclar@hs01.kep.tr

 

İnternet adresi: https://premiummotosiklet.com

 

İletişim adresi: Muratpaşa Mah. Uluyol Cad. No:31-A Bayrampaşa -İstanbul

Premium Motorlu Araçlar Ltd.Şti.

Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

 

Sayın İlgili;

 

Sosyal medya kullanımız sırasında paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10.maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında toplanması, işlenmesi, aktarılması ve bunlara ilişkin yasal haklarınız hususunda bilgilendirmeniz amacıyla veri sorumlusu sıfatıyla Premium Motorlu Araçlar Ltd.Şti. sizlere işbu aydınlatma metnini sunmaktadır.

 

İşleme Amaçları ve İşlemenin Hukuki Sebepleri:

 

Şirketimize sağlayacağınız İletişim, Kimlik verileriniz aşağıda belirtilen hukuki nedenlerle ve belirtilen amaçlar dahilinde kullanılmaktadır.

 

İşlenen Kişisel Verileriniz:

 

İletişim: Cep telefonu, Yaşadığı şehir

Kimlik: Ad, Soyad

 

Kişisel Verilerinizin Elde Edilme ve Saklama Yöntemleri:

 

Kişisel verileriniz kısmen otomatik olan yollarla Sosyal medya üzerinden toplanmakta ve E-posta sunucusu ve Kişisel bilgisayar (Masaüstü, dizüstü) ortamında saklanmaktadır.

 

Kişisel Verilerinizin İşleme Amaçları:

 

Toplanan kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunununda belirtilen Veri sorumlusunun meşru menfaatleri için zorunlu olması (KVKK 5/2.f.fıkra) hukuki şartlarına dayanarak, Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi amaçlarıyla işlenebilmektedir.

 

Kişisel Verileriniz Aktarımı:

 

Potansiyel Ürün ve Hizmet Alıcısı olarak Sosyal medya kullanırken şirketimize sağladığınız kişisel verileriniz üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır.

 

Veri Sahibi Olarak KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız:

 

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili olarak KVKK’nın 11.maddesinde yer alan haklarınız şunlardır:

 

 1. a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 1. d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 2. e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 3. f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 4. g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,

 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, https://premiummotosiklet.com internet adresinde yer alan Kişisel Veri Sahipleri Tarafından Veri Sorumlusuna Yapılacak Başvurulara İlişkin Formu kullanarak, premiummotorluaraclar@hs01.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresine veya dilekçe yoluyla Muratpaşa Mah. Uluyol Cad. No:31-A Bayrampaşa -İstanbul adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.

Premium Motorlu Araçlar Ltd.Şti., talebin niteliğine göre talebiniz ulaşmasından sonra en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

 

Premium Motorlu Araçlar Ltd.Şti. iletişim bilgileri:

 

Veri sorumlusu: Premium Motorlu Araçlar Ltd.Şti.

 

Telefon numarası: +902125354027

 

KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) adresi: premiummotorluaraclar@hs01.kep.tr

 

İnternet adresi: https://premiummotosiklet.com

 

İletişim adresi: Muratpaşa Mah. Uluyol Cad. No:31-A Bayrampaşa -İstanbul

Bir arama terimi giriniz ve enter tuşuna basınız

Alışveriş Sepeti